Skip to content

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Acest formular este intocmit in baza Regulamentului UE 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si are ca scop informarea dumneavoastra cu privire la scopurile prelucrarii, temeiul juridic si durata prelucrarii, drepturile pe care le aveti in legatura cu prelucrarea unor astfel de date.

Prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal se va face de catre Safety Broker de Asigurare SA, denumita Societatea, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Calea Giulesti, Nr. 8D, et. 2, Sect. 6, telefon 021.745.62.70, e-mail: office@safetybroker.ro, inregistrata la ONRC sub nr. J40/6 l 84/2005, CUI 17437817, cod RBK 293/2005, in calitate de operator asociat impreuna cu Societatile de Asigurare cu care avem incheiat acord de asociere privind prelucrarea datelor cu caracter personal (denumiti colectiv ,,Operatori”). Pentru mai multe informatii referitoare la Operatori, va rugam sa vizitati: www.safetybroker.ro/operatori-asociati

Esenta acordului de asociere o reprezinta colaborarea dintre Operatori in vederea oferirii de servicii de asigurare/reasigurare (emiterii de oferte de asigurare, emitere si administrare polite) conform scopurilor (i), (ii) si (v) detaliate mai jos.

Operatorii vor prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal constand in, dar fara a se limita la:

 • Date Personale de identificare ale asiguratului, date privind contractantul si/sau beneficiarii politei, platitorul politei: Nume, Prenume, Adresa, CNP, Cetatenia, Datele de contact (numarul de telefon si adresa de e-mail precizate de catre persoana vizata), starea civila, seria si numarul cartii de identitate, pasaportului si/sau permisului de conducere, semnatura olografa sau electronica extinsa, date biometrice;
 • Date privind obiectul asigurarii: informatiile privind bunurile sau persoanele asigurabile sau istoricul de daune, dupa caz, functia/ocupatia, hobby-uri, informatiile incluse in documentele care atesta dreptul de proprietate asupra bunului pentru care se solicita oferta de asigurare si in alte documente puse la dispozitie de catre persoana vizata pentru evaluarea riscului;
 • Date financiare: informatii legate de contul bancar, venituri, facilitati fiscale sau beneficii sociale, obligatii fiscale, venituri din alte surse;
 • Date cu caracter personal privind sanatatea: date privind sanatatea (date privind starea de sanatate fizica si psihica sau afectiunile medicate declarate in chestionarele medicate si care rezulta din analizele medicale efectuate la incheierea unui contract de asigurare, datele medicate colectate de la furnizorii de servicii medicate pentru decontarea serviciilor accesate de catre asigurat, precum si cele colectate in procesul de despagubire in cazul unui eveniment asigurat);
 • Informatii cu privire la locatia, imaginea si inregistrarile audio-video ale persoanelor fizice (inregistrarile video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile Operatorilor, inregistrarile audio ale convorbirilor telefonice din call-center, adresa IP captata la utilizarea website-urilor si aplicatiile Operatorilor).

Scopurile pentru care prelucram datele personale sunt:

 1. “Scop ofertare/emitere contract asigurari” (cotatii , managementul riscului , ofertare, emitere polite)
 2. “Scop administrare polite de asigurare, asistenta la daune si consultanta” (informare scadente si expirari, oferte reinnoire, asistenta la instrumentarea si solutionarea daunelor, exercitarea dreptului de regres, actiuni de recuperare a creantelor, etc)
 3. “Scop Comunicari Comerciale” – transmiterea de comunicari comerciale cu privire la ofertele, promotiile, produsele si serviciile oferite de catre Societate
 4. “Asigurarea masurilor de securitate necesara (supraveghere audio-video)”
 5. “Indeplinirea unor obligatii legale si cerinte ASF sau ale altor autoritati”

Temeiul juridic al colectarii si prelucrarii datelor cu caracter personal il poate reprezenta, dupa caz:

 • Contractul de asigurare/polita de asigurare la care persoana vizata este parte sau cererea expresa a persoanei vizate pentru a obtine o oferta de asigurare prin intermediul Societatii sau/si emiterea politei de asigurare de catre Operatori;
 • Indeplinirea obligatiilor legale de catre Societate;
 • Indeplinirea intereselor legitime ale Societatii si Operatorilor asociati in contextul desfasurarii obiectului de activitate;
 • Consimtamantul persoanei vizate pentru marketing si/sau pentru prelucrarea unor date sensibile si/sau profiling.

Datele cu caracter personal pot fi transferate, in functie de tipurile de asigurari pe care le vom intermedia pentru dv. catre: autoritati de stat, PAID (in cazul asigurarii obligatorii a locuintei), furnizori implicati in mod direct/indirect in procesul de ofertare, emitere, administrarea politelor de asigurare si oferirea asistentei la daune (societati de asigurare-reasigurare din Romania sau din Uniunea Europeana precum si alte companii din grupul din care acestea fac parte, societati de prestari servicii in cazul unor eventuale daune, societati de arhivare, furnizori de servicii IT si de call-center, firme de curierat, cabinete de avocatura, unitati reparatoare, clinici, etc).

Datele vor fi stocate/arhivate de catre Societate astfel:

 • Pentru “Scop Ofertare contract asigurari”, pe o perioada de 90 de zile pentru asigurarile generale si 6 luni pentru asigurarile de viata si sanatate, de la data emiterii/semnarii ofertei sau pana la retragerea consimtamantului dumneavoastra
 • Pentru “Scop administrare polite de asigurare, asistentii la daune si consultanta” pe perioada de valabilitate a politei plus inca 10 ani de la incetarea ei sau 10 ani de la deschiderea dosarului de dauna

Va informam ca aveti, cumulat, urmatoarele drepturi cu privire la Date in relatia dintre dumneavoastra si “Operatori”: Drept de acces, Drept la rectificare, Dreptul la stergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat”), Dreptul de a retrage consimtamantul, Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul la restrictionarea prelucrarii, Dreptul de a va opune prelucrarii, Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor Dvs, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ, Dreptul de a depune o plangere la Societate, la operatorii asociati sau la ANSPDCP, Dreptul de a va adresa in justitie.

Important: In cazul in care, in vederea incheierii unui contract de asigurare prin Safety Broker de Asigurare, ne transmiteti si datele cu caracter personal ale altei persoane, aveti obligatia de a comunica prezenta informare persoanei respective si sa obtineti acordul acesteia in cazurile aplicate, in termen de maxim 1 luna de la data furnizarii datelor cu caracter personal. In cazul in care datele cu caracter personal comunicate sunt ale unui minor, parintele sau tutorele va fi cel informat.

Pentru exercitarea drepturilor enumerate mai sus si detalii, puteti contacta Societatea prin intermediul urmatoarelor modalitati: (i) depunerea unei cereri scrise datate si semnate in orice sediu sau punct de lucru, (ii) completarea unei cereri online prin accesarea urmatorului link: www.safetybroker.ro, sectiunea “Prelucrarea datelor cu caracter personal”, subsectiunea “cereri” , (iii) la adresa de e-mail: dpo@safetybroker.ro sau (iv) prin posta la adresa postala de la sediul Societatii mentionate mai sus.

INFORMARE PRE-CONTRACTUALA

In conformitate cu prevederile Legii 236/2018 si a Normei ASF 19/2018, vă comunicam următoarele informații:

I. Informații despre Intermediar:
INTERMEDIAR PRINCIPAL
(broker de asigurare)
Denumire: SAFETY BROKER DE ASIGURARE SA
Sediu social: Calea Giulești, nr.8D, et. 2, sector 6, București
Înscris în Registrul Intermediarilor Principali sub nr. RBK_293
Telefon: 021.745.62.69; Fax. 021.413.09.47
Email: office@safetybroker.rowww.safetybroker.ro
ASISTENT IN BROKERAJ
(in contract direct cu brokerul)
RAJ 507111
Nume/Prenume: Rotariu Asigurari Asistent in Brokeraj SRL
Adresa : Bucuresti Sector 5 Str. Sebastian Nr. 29 Bl. S7 Ap. 19
Telefon: 0799 300 400
Email : office @ rotasig.ro
SUBASISTENT
(angajat asistent in brokeraj PJ- Asistent in Brokeraj al Safety Broker)
RAF 527396
Nume/Prenume: Rotariu Andrei administrator al Denumire: Rotariu Asigurari Asistent in Brokeraj SRL
Adresa: Bucuresti Sector 5 Str. Sebastian Nr. 29 Bl. S7 Ap. 19
Email: andreirotariu @ rotasig.ro
II. Informații Generale:

Polițele RCA sunt emise in numele societăților de asigurare de catre Rotariu Asigurari Asistent in Brokeraj SRL., înregistrat in Registrul Intermediarilor in Asigurări si/sau Reasigurări sub numarul RAJ 507111 ca asistent in brokeraj al Safety Broker de Asigurare SA, număr înregistrare Registrul Brokerilor: RBK-293

Safety Broker de Asigurare SA este o persoană juridică română autorizată de către ASF să desfășoare activitatea de distribuție de asigurări pe teritoriul României şi pentru toate Societățile de Asigurări (inclusiv emiterea de contracte de asigurare şi colectarea primelor de asigurare în numele societăților), acționând în numele clienților săi. Verificarea înregistrării Safety Broker în Registrul Intermediarilor Principali se poate face accesând: https://asfromania.ro/supraveghere/registre- electronice/asiguratori-si-intermediari-din-romaniaClienții produselor de asigurare şi părțile interesate au dreptul legal să formuleze reclamații împotriva distribuitorilor. Condițiile de exercitare a acestui drept le puteți găsi accesând link-ul https://asfromania.ro/consumatori/petitii Litigiile dintre clienții persoane fizice și distribuitorii de asigurări pot fi soluționate prin proceduri de soluționare alternativă a litigiilor. Condițiile de accesare a procedurilor de soluționare a litigiilor pot fi vizualizate accesând www.salfin.ro Safety Broker de Asigurare SRL poate oferi consultanță bazată pe o analiză imparțială și personală, în legătură cu produsele de asigurare comercializate.

III. Natura remunerației primite în legătură cu contractul de asigurare:
Pentru emiterea Poliței în baza Ofertei, emitentul încasează comision de la Societățile de Asigurare.
Natura remunerației este sub formă de parte variabilă (comision și/sau bonus). Valoarea comisionului încasat de emitent nu afectează prima de asigurare plătită de către client.

IV. Informaţii obiective privind produsul de asigurare propus:
Documentele de Informare privind Produsul de Asigurare (IPID) -> acestea se regăsesc pe site-ul www.safetybroker.ro la secţiunea „Info Utile”.

V. Conflictul de interese: Safety Broker de Asigurare SA nu se află în conflict de interese cu niciun Asigurător.
Safety Broker de Asigurare SA nu deţine participaţii calificate la niciun Asigurător
Niciun asigurător nu deţine participaţii calificate la Safety Broker de Asigurare SA.